Spørgsmål markeret med * skal besvares.

1) Hvor fik du oplysninger om, at du kan indberette en bivirkning til Sundhedsstyrelsen? *

2) Hvor mange gange har du indberettet en bivirkning? *

3) Hvem har oplevet bivirkningen? *

5) Hvor lang tid er der gået, fra du/din pårørende første gang oplevede bivirkningen til at du indberetter den? *

7) Hvor sikker er du på, at det er medicinen, som har givet bivirkninger? *

8) Havde du problemer med at forstå spørgsmålene i e-blanketten til indberetning? *

9) Hvordan oplevede du det overordnet set at besvare e-blankettens spørgsmål? *

10) I hvilken grad synes du, at e-blankettens spørgsmål var relevante for din indberetning? *

12) Hvis ide var det, at du skulle indberette bivirkningen? *

13) Var der nogen, som frarådede dig at indberette bivirkningen? *

  • Hvis ja, hvem frarådede dig at indberette bivirkningen?

14) Har du oplevet, at en sundhedsprofessionel afviste at indberette bivirkningen? *

  • Hvis ja, hvem afviste at indberette bivirkningen?

15) Var der nogen, som hjalp dig med at indberette? *

  • Hvis ja, hvem hjalp med at indberette bivirkningen?

16) Forventer du at få en tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen på din indberetning? *

17) Vil du indberette igen, hvis du/en pårørende/ven måtte opleve en bivirkning i forbindelse med medicinindtag? *

18) Vil du opfordre andre til at indberette en bivirkning? *

19) I hvilken udstrækning passer nedenstående udsagn på din beslutning om at indberette den aktuelle bivirkning?

19) I hvilken udstrækning passer nedenstående udsagn på din beslutning om at indberette den aktuelle bivirkning?

Jeg har indberettet fordi Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig
Jeg ønsker mere information
Jeg vurderer, at bivirkningen er alvorlig
Det var svært at tale med lægen/apoteket om bivirkningen
Det var muligt at foretage indberetninger
Det er vigtigt for mig, at kunne tilkendegive min oplevelse af bivirkningen
Jeg er vred over hændelsen som jeg/min pårørende har oplevet
Jeg ønsker der skal gøres noget på baggrund af min/ min pårørendes oplevelse
Jeg ønsker at dele mine erfaringer
Bivirkningen er ikke nævnt i indlægssedlen til medicinen
Jeg er bekymret over min/min pårørendes situation
20) I hvilken udstrækning passer nedenstående udsagn på din holdning til indberetning af bivirkninger?

20) I hvilken udstrækning passer nedenstående udsagn på din holdning til indberetning af bivirkninger?

Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig
Jeg føler ansvar for at indberette bivirkninger
Hvis bivirkningen står i indlægssedlen har det ingen betydning om jeg indberetter eller ej
Indberetning af en bivirkning bidrager til forskning og viden
Jeg mener at indberetninger kan hindre, at andre bliver skadet af medicin
Jeg indberetter en bivirkning hvis den ikke er nævnt i indlægssedlen
Jeg indberetter kun en bivirkning hvis den er alvorlig
Jeg vil selv få gavn af at indberette en bivirkning
Indberetning af en bivirkning bidrager til forbedring af medicin
Jeg indberetter en bivirkning, hvis jeg ikke forventer at opleve den

21) Dit køn: *

23) Hvilket udsagn beskriver bedst din uddannelsesmæssige baggrund? *

24) Er du medlem af en patientorganisation? *